شنبه, 26 آبان 1397

اخبار پزوهشکده زنان دانشگاه الزهرا

مطالب موجود برای 'کارگاه آموزشی، نشست تخصصی، تربیت جنسی، پژوهشکده زن'

15
اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی در پژوهشکده زنان
چکیده:  

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.