پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س)


03

قدرت هوش معنوی

قدرت هوش معنوی

 

كتاب قدرت هوش معنوي كتابيست كه قصد دارد با معرفي 10 گام اساسي انسانها را به سوي معنويت هدايت نمايد. قدرت هوش معنوي در حقيقت از انساني صحبت مي كند كه تصوير بزرگتري از خود، جهان , مكان و هدفش در ذهن ترسيم كرده است، ودر واقع كسيكه داراي هوش معنوي است مي تواند زندگي خود  ,تمدن و تاريخ را تحت تاثير قرار مي دهد . نويسنده در ادامه بيان مي دارد كه انسان مسلح به هوش معنوي با خودشناسي و مشاركت اجتماعي مسیر خود را به سوي هدف آغاز كرده، با خودسازي راه زندگي خود را هموار كرده و در راه خود پايدارو ثابت قدم است، ودر نهايت با آرامش تمام، ذهن خود را مديريت كرده و به سر منزل مقصود مي رسد. در فصول اين كتاب شما خواهيد آموخت كه از خود و جهان تصوير بزرگتري داشته باشيد ,ارزشهاي خود را قويتر كنيد , مهرباني و دلسوزي خود و ديگران را بهتر درك كنيد , بدهيد تا بگيريد، كار خير کنید و قدرشناس باشید و.....
تعداد امتیازات: (23) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (2252)
کد خبر: 861