پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س)


10

اضطراب ریاضی

اضطراب ریاضی

کتاب اضطراب ریاضی تالیف دکتر سیده فاطمه موسوی عضو هیات علمی گروه روانشناسی پژوهشکده زنان، توسط انتشارات فراروان در زمستان 1393 به چاپ رسید. این کتاب، با مروری بر ضرورت و اهمیت این حیطه از دانش، در دنیای کنونی و ارائه دیدگاه های گوناگون نسبت به آموزش ریاضیات، با ارائه پژوهشها و مطالعات صورت گرفته در خصوص تواناییهای ریاضیاتی به اختلال اضطراب ریاضی به عنوان محصول عوامل چندبعدی، پرداخته، در پی آن است تا اندکی شعاع آگاهیها و دانش معلمان، دست اندرکاران آموزش و پرورش و در نهایت دانش آموزان، را نسبت به این معضل وسیعتر سازد تا با ارائه راهکارهای درمانی و پیگشیرانه، بتواند قدمی کوچک در بهبود آموزش این حوزه از دانش بردارد.

تعداد امتیازات: (21) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (2275)
کد خبر: 866