پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س)


29

برگزاری سخنرانی با عنوان نظریه پردازی، امکان، ضرورت و موانع

برگزاری سخنرانی با عنوان نظریه پردازی، امکان، ضرورت و موانع

 

سخنرانی با عنوان نظریه پردازی، امکان، ضرورت و موانع در روز یکشنبه مورخ 28/11/96 با سخنرانی جناب آقای دکتر خسرو باقری از ساعت 13 الی 15 برگزار شد. 

ایشان در سخنرانی خود به فرق بین تئوری و گفتمان پرداخته و توضیح دادند که تئوری خاص و گفتمان عام می باشد. پس از بحث درمورد عرصه علم به توضیحاتی درمورد فلسفه علم پرداخت. 

این نشست با استقبال پژوهشگران داخلی و خارج از دانشگاه روبرو شد. 

 

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (355)
کد خبر: 2195