پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س)


04

برگزاری کارگاه بایسته های تربیت جنسی در پرتو عاملیت آدمی

برگزاری کارگاه بایسته های تربیت جنسی در پرتو عاملیت آدمی

 

کارگاه بایسته های تربیت جنسی در پرتو عاملیت آدمی، با ارائه دکتر نرگس سجادیه، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، راس ساعت 10:30 در سالن شورای پژوهشکده برگزار گردید. ایشان در خصوص مباحث ابعاد وجودی انسان، مفروضه های دیدگاه عاملیت انسانی، روابط انسان با خود، دیگران، ملاحظات فرهنگی اجتماعی، انگاره های مطرح در گفتمان جنسی جامعه امروز، ملاحظات عاملیت آدمی در تربیت جنسی، صحبت کردند و در انتها مباحث به صورت پرسش و پاسخ ادامه یافت.

 

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (356)
کد خبر: 3195