پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س)


06

برگزاری کارگاه "زن و سرمایه های درونی"

برگزاری کارگاه "زن و سرمایه های درونی"

 

 

کارگاه "زن و سرمایه های درونی" با ارائه دکتر سیدمحسن فاطمی مورخ 6/12/96 راس ساعت 13:15 در سالن شورای پژوهشکده زنان با استقبال اعضای هیات علمی و دانشجویان برگزار گردید. ایشان درخصوص آمار خشونت های عاطفی جنسی و فیزیکی علیه زنان و مردان، انواع خشونت ها، پیامدها و حمایت های فراهم آمده سازمانی برای حمایت از زنان آسیب دیده، توانمندسازی زنان از حیث تاکید بر سرمایه های روانی و درونی زنان در جهت تفرد و رسیدن به هویت استعلایی صحبت کردند.

در پایان آقای دکتر فاطمی به پرسش های دانشجویان و اساتید شرکت کننده پاسخ دادند.

 

تعداد امتیازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (448)
کد خبر: 3197