پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س)


22

بازدید دانش آموزان مدرسه شاهد از پژوهشکده زنان

بازدید دانش آموزان مدرسه شاهد از پژوهشکده زنان

پژوهشکده زنان در اردیبهشت 97 پذیرای دانش آموزان مدرسه شاهد تهران جهت معرفی مشاغل بود. در این بازدید ابتدا گروه های پژوهشکده زنان بصورت تئوری برای دانش آموزان توضیح داده شد و پس از آن دانش آموزان از قسمتهای مختلف پژوهشکده از جمله آزمایشگاه بیومدیکال بازدید کردند.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (494)
کد خبر: 3202