پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س)


27

جلسه مشترک با مدیران حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

جلسه مشترک با مدیران حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

جلسه مشترک اعضای هیات علمی پژوهشکده زنان با مدیران حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه در تاریخ 1397/03/23 راس ساعت 10 در سالن شورای پزوهشکده برگزارشد. در این جلسه ابتدا مدیر امور پژوهشی دانشگاه در خصوص طرح ارتقا و تبدیل دانشگاه به سطح تراز بین المللی در 18 شاخص منتخب و نقش پژوهشکده در این خصوص مواردی ارایه نمودند.

 

در ادامه معاون محترم پژوهش دانشگاه آقای دکتر اردوخانی، در خصوص ایین نامه مصوب هیات امنا برای تشویق فعالیتهای پژوهشی بین المللی، جزئیات تشویق مقالات داخلی و خارجی و پراستناد در قالب شیوه نامه ابلاغی، ایین نامه ها و شیوه نامه های تشویق فرصت های مطالعاتی، اصلاح شیوه نامه گرنت توضیحاتی ارایه نمودند.

 

در انتها هریک از اعضای علمی پژوهشکده در خصوص مشکلات و مسائل موجود در خصوص موارد آیین نامه ترفیع چون موارد آموزشی، پژوهشی و .. صحبت کرده و پاسخ هایی از معاون محترم پژوهشی دانشگاه دریافت نمودند. 

 

تعداد امتیازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (475)
کد خبر: 4202