۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر
اعضای هیات علمی

ردیف

نام

نام خانوادگی

ایمیل

شماره داخلی

گروه آموزشی

آخرین رتبه علمی

1

زهره

خسروی

 z.khosravi@alzahra.ac.ir

2071

روانشناسی و علوم تربیتی

استاد

2

سیده فاطمه

موسوی

f.mousavi@alzahra.ac.ir 

2084

روانشناسی و علوم تربیتی

دانشیار

3

مریم

صف آرا

 m.safara@alzahra.ac.ir

2080

روانشناسی و علوم تربیتی

استادیار

4

شهره

روشنی

 sh.rowshani@alzahra.ac.ir

2180

روانشناسی و علوم تربیتی

استادیار

5

منصوره

زارعان

 http://staff.alzahra.ac.ir/zarean

2181

مطالعات علوم اجتماعی وتوسعه

استادیار

6

محبوبه

موسیوند

 

2180

مطالعات علوم اجتماعی وتوسعه

استادیار

7

مریم

احمدی نژاد

Ahmadinejad.maryam@gmail.com 

2085

خانواده درمانی

استادیار

8

لیلا

ثمنی

http://staff.alzahra.ac.ir/samani 

2095

خانواده درمانی

استادیار

9

مریم

سلگی

http://staff.alzahra.ac.ir/drsolgi 

2085

خانواده درمانی

استادیار

10

ریحانه

رمضانی

 re.ramezani@alzahra.ac.ir

2095

خانواده درمانی

استادیار

11

علیرضا

احمدی

aahmadi1970@gmail.com

2083

خانواده درمانی

دانشیار

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/05
تعداد بازدید:
125
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، پژوهشکده زنان کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058926+ , 982188049809+ فاکس : 982188067895+
 WRC[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.