۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر
معاون پژوهشی-اجرایی و مدیران گروه
        معاون پژوهشی-اجرایی:

دکتر سیده فاطمه موسوی

رشته تحصیلی: دکترای روانشناسی تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترا

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692084
   

 

مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی:
دکتر شهره روشنی 

رشته تحصیلی: دکترای مطالعات زنان

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692181

   

 

مدیر گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه: دکتر منصوره زارعان

رشته تحصیلی: دکترای جامعه شناسی فرهنگی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692085

  

 

مدیر گروه پژوهشی خانواده درمانی (مطالعات خانواده): دکتر مریم سلگی 

رشته تحصیلی: دکترای فلسفه تطبیقی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692085 
   
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/09
تعداد بازدید:
74
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، پژوهشکده زنان کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058926+ , 982188049809+ فاکس : 982188067895+
 WRC[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.