۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر
شوراها و کارگروه های تخصصی

ردیف

عنوان

وظایف

اعضا

1

شواری پژوهشی

همه موارد مربوط به طرح پژوهی، پروپوزال و ... در این شورا بررسی و تصمیم گیری می شود.

دکتر زهره خسروی: رئیس پژوهشکده

دکتر سیده فاطمه موسوی: معاون پژوهشی- اجرایی

همه اعضای هیات علمی پژوهشکده زنان

 

2

کمیته منتخب ترفیع

اعضای کمیته در این جلسه پرونده ترفیع اعضای هیات علمی را بررسی می کنند.

دکتر زهره خسروی: رئیس پژوهشکده

دکتر سیده فاطمه موسوی: معاون پژوهشی- اجرایی

دکتر شهره روشنی مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی

دکتر مریم سلگی مدیر گروه پژوهشی خانواده درمانی

دکتر منصوره زارعان مدیر گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه

 

شورای گروه ها

همه موارد مربوط به طرح پژوهشی، پروپوزال، پرونده ترفیع، کارگاه آموزشی و ... قبل از اینکه در جلسه شورای پژوهشکده مطرح شود، ابتدا در این شورا مطرح و بررسی می شود. پس از تصویب در این شورا، نتیجه در جلسه شورای پژوهشکده برای بررسی و تصمیم گیری نهایی منتقل می شود.

دکتر سیده فاطمه موسوی: معاون پژوهشی- اجرایی

مدیر هر گروه

همه اعضای گروه

3

کارگروه برنامه عملیاتی سال

برنامه ریزی، اجرا، تدوین و گزارش فصلی عملکرد پژوهشکده زنان

دکتر سیده فاطمه موسوی: معاون پژوهشی- اجرایی

دکتر شهره روشنی مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی

دکتر مریم سلگی مدیر گروه پژوهشی خانواده درمانی

دکتر منصوره زارعان مدیر گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه

هانیه فتاح زاده: کارشناس ارزیابی و پایش عملکرد پژوهشکده

4

کارگروه ارتقای وب گاه

تشکیل جلسات متعدد در هر ماه به منظور ارتقا و به روزرسانی وب گاه پژوهشکده زنان

دکتر زهره خسروی: رئیس پژوهشکده

دکتر سیده فاطمه موسوی: معاون پژوهشی- اجرایی

هانیه فتاح زاده: مسئول سایت              

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/22
تعداد بازدید:
80
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، پژوهشکده زنان کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058926+ , 982188049809+ فاکس : 982188067895+
 WRC[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.