يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398

تاریخچه

شوراي گسترش آموزش عالي در جلسه مورخ 17/9/1375با ايجاد پژوهشكده زنان وابسته به دانشگاه الزهراء(س) موافقت اصولي به عمل آورد.
 پژوهشكده زنان دانشگاه الزهراء(س) اولين مركز علمي – پژوهشي است كه با موافقت قطعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تأسيس شده و به منظور ساماندهي تحقيقات پيرامون مسائل زنان و ارائه راهبردهاي اجرايي در خصوص مسائل و مشكلات آنان به مسئولان، در1/2/1377 شروع به كار كرده است.

جوایز ونشان ها:

 دريافت گواهی نامه ثبت اختراع به شماره 33781 مورخ 17/10/1384در اداره ثبت اختراعات توسط دکتر شکوفه گلخو تحت عنوان « استخراج و تخليص آستاگزانتين از مخمرفافيا به منظور بررسي اثرات ضد سرطاني اين ماده.

2- كسب مدال نقره توسط دكتر پريچهر حناچي به عنوان همکار طرح در نمايشگاه بين الملي اختراعات و رقابتهاي علمي 2007-Expo - MTE كشور مالزي.
3- كسب دو مدال برنز توسط دكتر پريچهر حناچي به عنوان مجری دو طرح از:Invention Research and Innovation Exhibition UPM RMC- March.2005.
4- كسب سه مدال برنز ویک مدال نقره توسط دكتر پريچهر حناچي به عنوان همکار طرح از Research Management Center در نمایشگاه Invention Research Innovation Exhibitionمالزی
5- كسب جایزه Family Development Foundation توسط دكتر پريچهر حناچي جهت ارائه گارگاه اموزشی در کنفرانس بین المللی -Abu Dhabi, United Arab Emirates, اردیبهشت2008.
6- كسب جایزه Sapporo Medical University Foundation توسط دكتر پريچهر حناچي جهت بازدید از دانشگاه سا پورا ژاپن - August 2006.
7- دريافت گواهی نامه ثبت اختراع شماره42085 تاريخ 28/5/1386در اداره ثبت اختراعات توسط دكتر پريچهر حناچي اثر عصاره Berberis vulgaris بر روي تومور ماركر الفا فتو پروتئين و تغييرات در سطح مولكولي ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ بر سلول هاي سرطاني كبدی
8- كسب مدال نقره توسط دكتر پريچهر حناچي به عنوان همکار طرح از Invention Research and Innovation Exhibition UPM- RMC 2003
9- پذيرش طرح تحقيقاتي دكتر پريچهر حناچي و همكاري علمي و بين‌المللي ICRP در چارچوب برنامه دعوت استاد براي پژوهش مشترك با دانشگاه UPM از طرف مركز مطالعات و همكاري‌هاي علمي و بين‌المللي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران 2006.
10- دريافت گواهی نامه ثبت اختراع شماره39438 تاريخ 23/12/1385در اداره ثبت اختراعات توسط دكتر پريچهر حناچي اثر عصاره گیاه Azadirachta in dica بر روي Apoptosis سلول های کبدی و تغییرات در موش های سرطانی نژاد Separague dawley
11- دريافت گواهی نامه ثبت اختراع شماره34546 تاريخ 02/02/1385در اداره ثبت اختراعات توسط دكتر پريچهر حناچي اثرآنتی اکسیدانت و ضد سرطانی میوه گیاه Berberis vulgaris بر ضد مواد سرطان زای دی اتیل نیتروز امین و استیل آمینو فلورین در کبد موش نژاد Separague dawley.

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.