يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398

اهداف

 اهداف

تبيين وضعيت مطلوب زنان با توجه به ارزش‌هاي اسلامي از طريق بهره‌گيري از نتايج تحقيقات و پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي، شناخت وضعيت موجود زنان در زمينه‌‌‌‌هاي گوناگون و ارائه راهكارهاي اصولي و عملي در جهت رفع موانع، تنگناها، فراهم آوردن زمينه مناسب جهت ارتقاء جايگاه زن در جامعه، همچنين بررسي مسائل زيست پزشكي خاص زنان نيز مورد نظر است.

 وظايف و  چشم اندازها

  انجام پروژه‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي پيرامون مسائل زنان براساس موازين نظري و فقهي اسلام و نقد و بررسي ديدگاه‌‌هاي غير اسلامي.

 بررسي وضعيت و مسائل زنان در زمينه‌هاي مختلف و انتشار گزارش و ارائه پيشنهادات كاربردي به مراكز ذي‌ربط.

 ايجاد بانك اطلاعاتي و گردآوري مدارك، مأخذ و اسناد داخلي و خارجي براي مطالعه و تحقيق گسترده در زمينه اهداف پژوهشكده.

 تدوين و تأليف كتب، ترجمه متون و آثار و نشريات علمي و پژوهشي متناسب با اهداف پژوهشكده.

 تأسيس دوره تحصيلات تكميلي و پژوهشي مطالعات زنان و تلاش در راستاي ايجاد رشته‌هاي تحصيلي در اين زمينه، تربيت محققان و پژوهشگران و فراهم آوردن امكانات آموزشي و پژوهشي براي علاقمندان به فعاليت در چارچوب اهداف پژوهشكده.

 ارتباط و همكاري با مراكز و مؤسسات تحقيقات داخلي و خارجي و صاحب‌نظران، محققان و ترغيب آنها به انجام تحقيقات در چارچوب اهداف پژوهشكده.

 تلاش در جهت حمايت از صاحب نظران و محققان و هدايت رساله‌ها و پايان‌نامه‌ها و تحقيقات در جهت نيازها و اولويت‌هاي تحقيقاتي زنان.

 برگزاري كنگره‌ها، سمينارها، و كارگاههاي آموزشي در سطوح ملي و بين‌‌المللي در زمينه مسائل زنان.

 همكاري با مراكز اجرايي و سياست‌گذاري كشور به منظور اجراي طرح‌هاي مورد نياز اين مراكز و هماهنگي در جهت تعيين اولويت‌هاي پژوهشي پژوهشكده.
 

 برنامه عملیاتی پژوهشکده زنان

 برنامه راهبردی پژوهشکده زنان

 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.