شنبه, 25 آذر 1396

وب سایت پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

رئیس پژوهشکده

 

ریاست پژوهشکده زنان:

نام و نام خانوادگی : خانم دکتر زهره خسروی 

مرتبه دانشگاهی : استاد

مدرک تحصیلی : دکتری روانشناسی بالینی

تلفکس : 88049809(9821+)


 

 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.