يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398

مدیرپژوهشی
 
معاون پژوهشی- اجرایی پژوهشکده زنان:
 
 
 

 

 نام و نام خانوادگی: 

مرتبه دانشگاهی: 

مدرک تحصیلی: 

شماره داخلی: 

ایمیل


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.