يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398

اعضای هیات علمی پژوهشکده زنان
 

 ریاست پژوهشکده زنان:

خانم دکتر زهره خسروی

 

معاون پژوهشی- اجرایی پژوهشکده زنان:

دکتر سیده فاطمه موسوی

 

گروه پژوهشي خانواده درمانی (مطالعات خانواده)

دکتر مریم احمدی نژاد

دکتر لیلا ثمنی

دکتر مریم سلگی

 

گروه پژوهشي مطالعات علوم اجتماعی و توسعه

دکتر ام البنین چابکی

دکتر منصوره زارعان

 

گروه پژوهشي روانشناسی و علوم تربیتی

دکتر زهره خسروی

دکتر سیده فاطمه موسوی

دکتر مریم صف آرا

دکتر شهره روشنی

 

گروه پژوهشي بیومدیکال

دکتر ریحانه رمضانی

دکتر علیرضا احمدی

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.