شنبه, 25 آذر 1396
درباره گروه

اهداف اين گروه شناخت ويژگي‌هاي روان‌شناختي زنان، تفاوت روان‌شناسي مردان و زنان و اولويت دادن به اعتلاي مقام زن به عنوان عنصر اساسي خانواده و جامعه است.
در اين راستا انجام پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي و تشكيل كارگاههاي آموزشي و پژوهشي در زمينة مشكلات و مسائل روان‌شناختي زنان وآسيب‌شناختي رواني زنان، تاليف، تدوين و ترجمة متون و آثار روان‌شناسي زنان به منظور پيشگيري از آسيب‌پذيري زنان، همچنين ارتباط و همكاري با مراكز و موسسات پژوهشي و خارجي و داخلي در زمينه بهداشت رواني زنان و اقدامات پيشگيرانه از آسيب‌شناسي روان‌شناختي، مدنظر گروه روان‌شناسي و علوم تربيتي است.

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.