يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398

 

درباره گروه

گروه روانشناسی و علوم تربیتی

مدیر گروه: دکتر شهره روشنی

 

اهداف اين گروه شناخت ويژگي‌هاي روان‌شناختي زنان، تفاوت روان‌شناسي مردان و زنان و اولويت دادن به اعتلاي مقام زن به عنوان عنصر اساسي خانواده و جامعه است.
در اين راستا انجام پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي و تشكيل كارگاههاي آموزشي و پژوهشي در زمينة مشكلات و مسائل روان‌شناختي زنان وآسيب‌شناختي رواني زنان، تاليف، تدوين و ترجمة متون و آثار روان‌شناسي زنان به منظور پيشگيري از آسيب‌پذيري زنان، همچنين ارتباط و همكاري با مراكز و موسسات پژوهشي و خارجي و داخلي در زمينه بهداشت رواني زنان و اقدامات پيشگيرانه از آسيب‌شناسي روان‌شناختي، مدنظر گروه روان‌شناسي و علوم تربيتي است.

 

نام و نام خانوادگی: زهره خسروی

رشته تحصیلی: دکترای روانشناسی بالینی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 85692071

آدرس پست الکترونیکی: z.khosravi@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/zkhosravi

 رزومه فارسی 

 

نام و نام خانوادگی: سیده فاطمه موسوی

رشته تحصیلی: دکترای روانشناسی تربیتی

مدرک تحصیلی: دکترا

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692084

آدرس پست الکترونیکی: f.mousavi@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/sfmoosavi

 رزومه فارسی 

 

نام و نام خانوادگی: مریم صف آرا

رشته تحصیلی: دکترای روانشناسی بالینی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692080

آدرس پست الکترونیکی: m.safara@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه شخصی:

 رزومه فارسی 

 

نام و نام خانوادگی: شهره روشنی

رشته تحصیلی: دکترای مطالعات زنان

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692181

آدرس پست الکترونیکی: sh.rowshani@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/rowshani

 رزومه فارسی 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.