درج:    
قابليت ديدن:     ماژول:   يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398

گروه خانواده درمانی
  

 

گروه پژوهشي خانواده درمانی (مطالعات خانواده)

 

مدیر گروه: دکتر مریم سلگی

 

نام و نام خانوادگی: مریم احمدی نژاد

رشته تحصیلی: دکترای حقوق بین الملل

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692085

آدرس پست الکترونیکی: Ahmadinejad.maryam@gmail.com

آدرس صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/ahmadinejad

 رزومه فارسی 

  

نام و نام خانوادگی: لیلا ثمنی

رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692095

آدرس پست الکترونیکی:

آدرس صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/samani

 رزومه فارسی 

 رزومه انگلیسی

 

نام و نام خانوادگی: مریم سلگی

رشته تحصیلی: دکترای فلسفه تطبیقی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692085

آدرس پست الکترونیکی:

آدرس صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/drsolgi

 رزومه فارسی 

 

 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.