شنبه, 28 مرداد 1396

وب سایت پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

کارکنان پژوهشکده زنان

       کارکنان پژوهشکده  

      

نام خانوادگی    نام
عنوان شغلی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
شماره تماس داخلی
یعقوب نژاد   زهرا مسئول دفتر و بایگانی کارشناس    2071
فتاح زاده    هانیه مسئول کتابخانه کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی 2082
شکری      فرزانه کارشناس نشریه (زن و خانواده) کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی 88049809 
شکری      فرزانه کارشناس نشریه (مطالعات ا-ر زنان) کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی 88049809
خادمی     فاطمه مسئول روابط عمومی کارشناس ارشد مدیریت دولتی 2124
نجفی      نعیمه کارشناس آزمایشگاه  کارشناس ارشد  بیوتکنولوژی 2081 
 صادقی   عشرت کارشناس پژوهشی کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 2077
 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.