يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398

کارکنان پژوهشکده زنان

       کارکنان پژوهشکده  

      

 

نام خانوادگی    نام
عنوان شغلی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
شماره تماس داخلی
 
یعقوبی نژاد زهرا مسئول دفتر و بایگانی کارشناس    2071  
عشرت صادقی کارشناس پژوهش کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 2077  
فتاح زاده هانیه

مسئول کتابخانه

مسئول روابط عمومی

مسئول سایت پژوهشکده

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی 2082  
نجفی نعیمه مسئول آزمایشگاه  کارشناس ارشد بیوتکنولوژی 2081   
شکری فرزانه  کارشناس دو نشریه (زن و خانواده ، مطالعات ا-ر زنان) کارشناس ارشد  تحقیقات آموزشی  88058926  
مریم تافته مسئول برگزاری سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی کارشناس ارشد جامعه شناسی 2124  
           

 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.