درج:    
قابليت ديدن:     ماژول:   يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398

آزمايشگاه پژوهشكده زنان

آزمايشگاه تحقيقاتي گروه زيست- پزشكي (بيومديكال) با وسعت تقريبي 250 مترمربع در سه بخش مولكولي، بيوشيمي، اتاق كشت با تجهيزات و امكانات ذيل فعاليت مي‌نمايد:

الف- بخش مولكولي

بخش فوق با توجه به تازه تاسيس بودن با تجهيزاتي از قبيل PCR، gel documentation، الكتروفورز و ... انجام فعاليتهاي مولكولي را به عهده دارد.

ب- بخش بيوشيمي

اين بخش شامل تجهيزات مورد نياز از قبيل HPLC، اسپكتروفتومتر، كروماتوگرافي و ... مي‌باشد.

ج- اتاق كشت

فضاي فوق جهت انجام امور كشت سلول (cell culture) بوسيله يك پارتيشن شيشه‌اي از ساير فضاهاي ديگر جدا و استريل گشته است. تجهيزات – امكانات و دستگاههاي موجود در اين فضا شامل هودلامينار(استريل)، ميكروسكوپ Invert و Co2 انكوباتور و ... مي‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجهيزات و دستگاههاي تحقيقاتي موجود در آزمايشگاه شامل:

اسپكتروفتومتر                       ستون كروماتوگرافي           PCR                الايزا و الايزاريدر  

فلوسایتومتری                       ميكروسكوپ دوربين‌دار        اتوكلاو              اتاق مخصوص حيوانات 

ترازوي حساس و ساده           آب مقطرگير دوبار تقطير       فريزر80-            Co2 انكوباتور 

هود لامينار                           ميكروفيوژ با خلاء                تانك ازت           هموژنايزر

استيرر و همزن برقي              ستون كروماتوگرافي           الكتروفورز          هود شيميايي

سانتريفوژ يخچال‌دار بادوربالا     HPLC           gol documentation               استرير      

  

 

 

 

 

 


 

فرایندها

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.