سه شنبه, 03 بهمن 1396

طرح های تحقیقاتی موسسه ای

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

 نگرش اساتید دانشگاه نسبت به سالمندی و عوامل موثر بر این نگرش
 مجری طرح: دکتر ام البنین چابکی ادامه ...
تاریخ: 02 آبان 1396 22:39 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 13 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 ناپدید سازی اجباری اشخاص درحقوق بین¬الملل، با نگاهی به وضعیت قربانیان زن و کودک
 مجری طرح: دکتر مریم احمدی نژاد ادامه ...
تاریخ: 02 آبان 1396 22:38 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 11 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 بررسی افزایش سن ازدواج، علل و پیامدها در بین دانشجویان دختر دانشگاه¬های دولتی شهر تهران
 مجری طرح: دکتر منصوره زارعان ادامه ...
تاریخ: 02 آبان 1396 22:38 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 11 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 عوامل تاثیرگذار بر نگرش به طلاق در زنان 15 تا 65 ساله ساکن شهر قم
 مجری طرح: دکتر ام البنین چا.بکی ادامه ...
تاریخ: 02 آبان 1396 22:37 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 11 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 مطالعه اکتشافی علل طلاق در شهرستان قم
 مجری طرح: دکتر منصوره زارعان ادامه ...
تاریخ: 02 آبان 1396 22:36 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 12 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 تولید موتانت مخمر فافیا با استفاده از اشعه گاما
 مجری طرح: دکتر احمدی ادامه ...
تاریخ: 02 آبان 1396 22:35 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 11 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 تولید موتانت مخمر فافیا
 مجری طرح: دکتر احمدی ادامه ...
تاریخ: 02 آبان 1396 22:34 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 11 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 بررسی ملی تعامل والدین و فرزندان در محیط امکانات مجازی مبتنی بر وب
 مجری طرح: دکتر مریم صف آرا ادامه ...
تاریخ: 02 آبان 1396 22:33 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 11 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 بررسی اشتغال خارج از خانه فارغ التحصیلان دانشگاهی"
 مجری طرح: دکتر فروغ الصباح شجاع نوری ادامه ...
تاریخ: 02 آبان 1396 22:32 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 14 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 بررسی و مقایسه اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه گل میمونی بیابانی و نانوذرات نقره بر عفونت های مقاوم جلدی...
 مجری طرح: دکتر علیرضا احمدی ادامه ...
تاریخ: 02 آبان 1396 22:31 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 12 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

صفحه بندی - صفحه 2 از 6
صفحه قبل   صفحه بعد

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.