پنجشنبه, 03 اسفند 1396

طرح های تحقیقاتی موسسه ای

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

 رویکرد راه حل محور به طلاق با استناد به رابطه میزان گرایش به طلاق و وکالت زنان در طلاق
 مجری طرح: دکتر ام البنین چابکی ادامه ...
تاریخ: 02 آبان 1396 22:50 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 132 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 تاثیر آموزش مهارت های معنوی بر ارتقا کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران دارای کودک معلول ذهنی
 مجری طرح: دکتر مریم صف آرا ادامه ...
تاریخ: 02 آبان 1396 22:47 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 127 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 شناسایی ژن macB باکتری excheirchia در نمونه ادار زنان مبتلا به عفونت ادرای با استفاده از pcr"
 مجری طرح: دکتر ریحانه رمضانی ادامه ...
تاریخ: 02 آبان 1396 22:46 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 128 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 عوامل موثر برگرایش دختران به ازدواج، مطالعه موردی دانشجویان دانشگاههای دولتی شهرتهران
 مجری طرح: دکتر منصوره زارعان ادامه ...
تاریخ: 02 آبان 1396 22:44 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 105 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 تعیین کننده های تجرد قطعی در دختران شهر تهران
 مجری طرح: دکتر ام البنین چابکی   چکیده طرح:   روایت دختران چهل و پنج سال  به بالای شهر تهران از علل تجرد قطعی مطالعۀ حاضر در صدد شناسایی عوامل تجرد قطعی در دختران است. سیر صعودی گرایش به تجرد قطعی نشان­دهندۀ وجود نوعی ناهنجاری و اختلال در نهاد ازدواج است. با توجه به پی... ادامه ...
تاریخ: 02 آبان 1396 22:43 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 115 مرتبه امتیاز 1   (Article Rating)

 بررسی دیدگاه های حقوقی در خصوص حق حیات جنین
 مجری طرح: دکتر مریم احمدی نژاد ادامه ...
تاریخ: 02 آبان 1396 22:43 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 25 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 تاثیر محصور سازی آستاگزانیتن در لیپوزوم در افزایش پایداری آن
 مجری طرح: دکتر علیرضا احمدی ادامه ...
تاریخ: 02 آبان 1396 22:42 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 26 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 شناسایی Escherichia Coli در نمونه ادرار زنان مبتلا به عفونت ادراری با استفاده از تکثیر مولکولی تکثیر...
 مجری طرح: دکتر ریحانه رمضانی ادامه ...
تاریخ: 02 آبان 1396 22:41 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 22 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 بررسی همراهی الل ADA1 از ژن آدنوزین د آمیناز و پلی مورفیسم های پروموتری ژن TNF-X با سقط های خودبه خ...
 مجری طرح: دکتر علیرضا احمدی ادامه ...
تاریخ: 02 آبان 1396 22:41 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 20 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 ارزیابی روشهای مولکولی در تشخیص عفونت ادراری زنان
 مجری طرح: دکتر ریحانه رمضانی ادامه ...
تاریخ: 02 آبان 1396 22:40 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 23 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

صفحه بندی - صفحه 1 از 6
   صفحه بعد

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.