يکشنبه, 01 بهمن 1396

طرح های تحقیقاتی موسسه ای

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ خبر: 02 آبان 1396 22:40 نمایش: 16 مرتبه
ارزیابی روشهای مولکولی در تشخیص عفونت ادراری زنان

 مجری طرح: دکتر ریحانه رمضانی


امتیاز بندی

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.