سه شنبه, 01 آبان 1397

طرح های تحقیقاتی موسسه ای

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ خبر: 02 آبان 1396 22:41 نمایش: 91 مرتبه
بررسی همراهی الل ADA1 از ژن آدنوزین د آمیناز و پلی مورفیسم های پروموتری ژن TNF-X با سقط های خودبه خودی مکرر فاقد دلایل شناخته شده در زنان ایرانی

 مجری طرح: دکتر علیرضا احمدی


امتیاز بندی

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.