يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398

طرح های تحقیقاتی موسسه ای

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ خبر: 02 آبان 1396 22:42 نمایش: 204 مرتبه
تاثیر محصور سازی آستاگزانیتن در لیپوزوم در افزایش پایداری آن

 مجری طرح: دکتر علیرضا احمدی


امتیاز بندی

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.