سه شنبه, 30 آبان 1396

وب سایت پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

طرح های تحقیقاتی اجرا شده

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ خبر: 02 آبان 1396 22:47 نمایش: 22 مرتبه
پیوست فرهنگی دانشگاه تک جنسیتی دانشگاه الزهرا (س)

 مجری طرح: دکتر مریم صف آرا


امتیاز بندی

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.