چهارشنبه, 29 خرداد 1398

طرح های تحقیقاتی موسسه ای

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ خبر: 02 آبان 1396 22:47 نمایش: 554 مرتبه
تاثیر آموزش مهارت های معنوی بر ارتقا کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران دارای کودک معلول ذهنی

 مجری طرح: دکتر مریم صف آرا


امتیاز بندی

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.