يکشنبه, 31 تير 1397

طرح های تحقیقاتی موسسه ای

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ خبر: 03 آذر 1392 03:34 نمایش: 2131 مرتبه
بررسي نقش نشريات زنان بر كليشه‌هاي جنسيتي در ايران

مجري: خانم ام‌البنين چابكي

رسانه‌هاي جمعي Mass Media، وظايف و كاركردهاي گوناگون و متنوعي دارند. امروزه انقلاب جهاني ارتباطات، افزون بر افزايش شمار رسانه‌ها، تحول داده‌ها و پيام‌ها را نيز به همراه داشته است. رسانه‌ها با پخش هر صدا يا تصوير يا چاپ هر مطلب در مفهوم عام خويش، پيام فرهنگي نهفته‌اي دارند كه مخاطبان خود را به آن فرا مي‌خوانند. در كشور ما نيز طي سالهاي اخير، فعاليت‌هاي رسانه‌اي و از جمله فعاليت‌هاي مطبوعاتي به لحاظ كمي و كيفي رشد قابل توجهي داشته است، اگرچه تا وضعيت مطلوب هنوز فاصله‌اي بسيار دارد. در اين ميان نشريات مربوط به زنان و خانواده كه به استثناي روزنامه " زن" كه پس از مدت كوتاهي فعاليت تعطيل شد- بدون تعطيلي و وقفه به كار خود ادامه داده‌اند و توانسته‌اند عناوين حدود 30 مجله (به صورت مجله‌هاي هفتگي، ماهنامه، فصلنامه) را به خود اختصاص مي‌دهند. از آنجا كه امروزه كمتر كسي است كه منكر نقش و اهميت تاثير مطبوعات در "فرهنگ‌سازي" جوامع شود، اين پرسش در ذهن ايجاد مي‌شود كه پيام فرهنگي مجلات زنان در ايران چه مي‌باشد و اين نشريات در راستاي تحقق كدام هدف يا اهدافي حركت مي‌كنند. در واقع پرسش اساسي اين پژوهش اين است كه آيا نشريات زنان در ايران نقش‌هاي كليشه‌اي را تقويت مي‌كنند و يا در جهت تضعيف آن گام برمي‌دارند؟ هدف از انجام اين پژوهش، بررسي تاثير مجلات زنان و خانواده بر كليشه‌هاي رايج در جامعه است. همچنين مقايسة نقش مجلات زنان و خانواده در اين زمينه به تفكيك جنسيت سر دبيران آنها.


امتیاز بندی

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.