يکشنبه, 31 تير 1397

طرح های تحقیقاتی موسسه ای

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ خبر: 06 دی 1392 21:48 نمایش: 3218 مرتبه
بررسی نقش بخشودگی بین فردی در پیش بینی بی ثباتی زناشویی

مجری طرح: دکتر سیده فاطمه موسوی

مطالعه ی حاضر با هدف بررسی بخشودگی بین­ فردی در پیش­ بنی بی ­ثباتی زناشویی زنان و مردان متاهل ساکن درشهر قزوین صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است.روش نمونه گیری، تصادفی با استفاده از فرمول کوکران می­باشد، بدین منظور، 384 فرد متاهل (192 زن و 192 مرد)، به طور تصادفی از مناطق شمال، جنوب، شرق و غرب شهر قزوین انتخاب گردیدند. برای گردآوری اطلاعات، مقیاس بخشودگی خانواده(FFS) سیف و بهاری با ضریب آلفای (84/0) و مقیاس بی­ثباتی زناشویی ادواردز و همکاران (MIS) با ضریب آلفای(81/0) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از همبستگی،تجزیه وتحلیل رگرسیون گام به گام، نشان داد که رابطه قوی منفی بین بی ثباتی زناشویی و بخشودگی کلی ، همچنین ، همبستگی منفی میان بی ثباتی زناشویی و مراحل بخشودگی وجود دارد.

نتایج نشان داد که بخشودگی در رابطه زناشویی، حل تعارض و درک واقع­بینانه به عنوان دو مرحله از بخشودگی می­تواند بی­ثباتی زناشویی را در مردان متاهل پیش­بینی نماید . همچنین، نقش پیش­بینی­کنندگی بخشودگی زناشویی در بی­ ثباتی زناشویی زنان متاهل تایید شد. بخشودگی بی­فردی در روابط زناشویی، به عنوان متغییر پیش­ بینی کننده ­ی بی­ ثباتی زناشویی، امری است که می­تواند زوجین را برای ادامه­ی زندگی زناشویی و تثضمین ثبات نهاد خانواده دلگرم نماید. لذا آموزش زوجین خصوصاً زوجین در شرف ازدواج و یا تازه ازدواج کرده برای افزایش ظرفیت پذیرش تفاوت­ها و مسائل موجود در رابطه­ ی دوتایی، می ­تواند زمینه ­ساز زناشویی موفق در آینده­ی زندگی مشترک آن­ها قلمداد شود.
 


امتیاز بندی

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.