درج:    
قابليت ديدن:     ماژول:   پنجشنبه, 03 خرداد 1397

طرح های تحقیقاتی ارتباط با صنعت

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ خبر: 03 آذر 1392 03:21 نمایش: 935 مرتبه
بررسی مقایسه ای اثر مصرف شیر سویا، هورمون درمانی و ورزش بر عوارض یائسگی در زنان یائسه

مجری: دکتر علیرضا احمدی

مشترك با مركز تحقيقات بهداشت باروري ولي‌عصر (عج) و مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران
 

 امروزه زنان در کشورهای در حال توسعه سالهای بیشتری از عمر خود را در سنین یائسگی به سر می برند و در آینده با چالشهای جدیدی از جمله مشکلات ناشی از ضعف و ناتوانی و بیماریهای غیرکشنده وابسته به سن روبرو خواهند شد که بر کیفیت زندگی آنها تاثیر بسزایی خواهد گذاشت. در چند دهه گذشته به منظور یافتن راهکاری مناسب جهت تخفیف عوارض یائسگی مطالعات مشاهده‌ای بسیاری انجام شده است که تاکید بر مصرف دوزهای مناسب استروژن در زنان یائسه دارد. اما اخیرا از یک سو نتایج حاصل از مطالعات تجربی، هورمونی درمانی زنان یائسه را مورد تردید قرار داده است و از سوی دیگر مطالعات بسیاری نشان دهنده اثرات مثبت مصرف سویا به عنوان یک منبع غنی فیتواستروژنها و افزایش فعالیت بدنی بر عوارض یائسگی می‌باشد.
استئوپنی در زنان یائسه مشاهده می‌شود و با توجه به لزوم یافتن راهکاری مناسب جهت تخفیف عوارض یائسگی با حداقل عوارض، به نظر می‌رسد انجام بررسی مقایسه‌ای اثر مصرف شیر سویا، هورمون درمانی و ورزش بر عوارض یائسگی، به منظور دستیابی به اهداف زیر ضرورت دارد: پیشگیری از بیماریهای غیرکشنده وابسته به سن در زنان یائسه، طولانی کردن دوران ماکزیمم انرژی فیزیکی و فعالیت مناسب ذهنی و اجتماعی در زنان یائسه، بهبود کیفیت زندگی زنان یائسه، ارائه راهکار مناسب جهت سپری کردن سالهای پس از یائسگی بدون ایجاد عارضه جسمی و روانی در زنان، کاهش هزینه های درمان ناشی از بیماریهای دوره کهنسالی زنان.
اهداف اصلی طرح:
1. تعیین اثر مصرف شیر سویا، هورمون درمانی و ورزش بر سطوح سرمی FSH، استرادیول، لیپوپروتئینها (HDL, LDL)، تری گلیسیرید، کلسترول توتال، آلکالین فسفاتاز استخوانی، استئوکلسین، CTX-beta در زنان یائسه.
2. تعیین اثر مصرف شیر سویا، هورمون درمانی و ورزش بر ضریب رسیدگی سلولهای اپی‌تلیال واژن در زنان یائسه.
3. تعیین اثر مصرف شیر سویا، هورمون درمانی و ورزش بر حافظه کوتاه مدت و بلندمدت در زنان یائسه.
4. تعیین اثر مصرف شیر سویا، هورمون درمانی و ورزش بر تغییرات وازوموتور (تعداد دفعات گرگرفتگی و تعریق در طی شبانه روز و تعداد دفعات بیدارشدن از خواب به سبب گرگرفتگی و تعریق در شب) در زنان یائسه.
5. تعیین اثر مصرف شیر سویا، هورمون درمانی و ورزش بر کیفیت زندگی زنان یائسه.
6. مقایسه اثر مصرف شیر سویا، هورمون درمانی و ورزش بر سطوح سرمی FSH، استرادیول ، لیپوپروتئینها (HDL, LDL)، تری گلیسیرید، کلسترول توتال، آلکالین فسفاتاز استخوانی، استئوکلسین، CTX-beta، ضریب رسیدگی سلولهای اپی تلیال واژن، حافظه کوتاه مدت و بلندمدت و تغییرات وازوموتور در زنان یائسه باشد.
 


امتیاز بندی
راهنمای جامع فرایند اجرایی طرح ها

راهنمای جامع فرایند اجرایی طرح های ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.