جمعه, 02 فروردين 1398

کارگاه های آموزشی

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ: 26 آذر 1396 00:20 نمایش: 272 مرتبه امتیاز 2   (Article Rating)


کارگاه آموزشی آشنایی با بانکهای اطلاعاتی DNA و RNA (بیوانفورماتیک)

کارگاه آموزشی آشنایی با بانکهای اطلاعاتی DNA و RNA (بیوانفورماتیک)

 

كارگاه آموزشي آشنايي با بانك هاي اطلاعاتي DNA  و RNA  (بيوانفورماتيك) در روز چهارشنبه مورخ 22/9/1396 از ساعت 15-10 در سالن شورا پ‍وهشكده زنان دانشگاه الزهرا توسط جناب آقاي دكتر عليرضا احمدي و خانم نعيمه نجفي برگزار گرديد. در اين كارگاه در مورد مباحثي چون آشنايي و كار با بانك هاي اطلاعاتي DNA  ، RNA  و پروتئين، اصول طراحي پرايمر وكار با نرم افزارهاي آن و واكنش زنجيره اي پليمراز ،.... بحث گرديد.

کد: 2179
دسته بندی ها :

امتیاز بندی

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.