يکشنبه, 30 مهر 1396
کتب چاپ شده
21
روان شناسی در سینمای هالیوود
چکیده:    کتاب " روان شناسی در سینمای هالیوود" چاپ سروش، ناظر به اهمیت سینما و استفاده آن از روان شناسی در سینمای هالیوود است. این کتاب، استفاده سینمای حرفه ای از روان شناسی را به عنوان یک اصل مسلم و ضرورتی هنری به خوبی مطرح کرده است. تلفیق خوب مباحث سینما و موضوعات روان شناختی، به منزله دو بال محتوایی و ساختاری، سینمای اثرگذار را مطرح می سازد.... ادامه »

وب سایت پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.