سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

کتب چاپ شده
03

تغییرات ارزشی در تعاملات حقوقی-اخلاقی زناشویی

تغییرات ارزشی در تعاملات حقوقی-اخلاقی زناشویی

 

چکیده: امروزه خانواده به کانون رویارویی اخلاقی و حقوق در تعاملات زناشویی تبدیل شده و تاکید بر مطالبات حقوقی به ویژه در نسل جوان، اعتبار ارزشهای اخلاقی را در این عرصه به چالش کشیده است. از این رو جوانان به ویژه زنان به دلیل بی اعتمادی نسبت به تامین حقوق خود در زندگی زناشویی، تلاش می کنند از هر فرصتی برای احقاق حقوق خود استفاده کنند. و از جمله حقوق مورد نظر خود را در قالب شروط ضمن عقد بگنجانند. این تغییر ارزشی در جامعه بدون توجه به این واقعیت رخ داده است که در نبود اخلاق، حقوق مجال بروز واقعی نمی یابد. این کتاب با پرداختن به مطالبات حقوقی و هنجارهای اخلاقی در زندگی زناشویی و با استناد به یافته های یک پژوهش پیمایشی نشان داده است که میزان مطالبات حقوقی و نیز پایبندی به هنجارهای اخلاقی در تعامل با همسر در سه نسل از زنان متفاوت است و نسل سوم (جوان) بیشتر به مطالبات حقوقی و نسل اول بیشتر به موازین اخلاقی توجه دارد

این کتاب توسط خانم دکتر ام البنین چابکی عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا تالیف شده است

تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (154)
کد خبر: 8235
  • تغییرات ارزشی در تعاملات حقوقی-اخلاقی زناشویی

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.