يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398

پیوندهای مفید

 

  شبکه زنان دانشمند جهان اسلام  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
  شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی  
  دفترپژوهش اموربانوان قم  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
  کمیسیون ملی یونسکو  پژوهشگاه دانش های بنیادی  

  شبکه ایران زنان

 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری  

  مرکزامورزنان وخانواده ریاست جمهوری

 پژوهشکده خانواده شهیدبهشتی  
  دفتراموربانوان وزارت فرهنگ و ارشاد  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی  
  پایگاه خبری حجاب  موسسه پژوهش و و برنامه ریزی آموزش عالی  
  مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  موسسه مطالعات و مدیریت جامع جمعیت کشور  
  مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی  موسسه صراط مبین  
  مرکز مطالعات بین المللی دینی  موسسه مطالعات امریکای شمالی و اروپا  
  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی  مرکز مطالعات رسانه، دین و فرهنگ دانشگاه کلورادو  
  انجمن علمی فقه و حقوق خانواده  مرکز مطالعات مذهب، سیاست و جامعه مک میلان  
  سازمان نظام روانشناسی و مشاوره  مرکز مطالعات حقوق و دین دانشگاه کاردیف  
  سازمان بهزیستی کشور  انجمن روانشناسی امریکا  
  کتابخانه ملی ایران  پژوهشکده مطالعات اقتصادی  
  مرکز علوم منطقه ای شیراز  کانون فرهنگی بانو مجتهده امین  
  کتابخانه مجلس    

 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.