پنجشنبه, 28 دي 1396

اعضای هیات علمی


 
شجاع نوری     فروغ الصباح     (عضو تمام وقت)
استاديار
دكترا روان‌شناسي تربیتی 
   موسوی     سیده فاطمه   (عضو تمام وقت)
استادیار
دكترا
روان‌شناسي تربیتی
 مریم          صف آرا                   (عضو تمام وقت)      استادیار

دکتراروان شناسی بالینی

گنجی           لیلا                      (عضو وابسته)     استادیار
دكترا روان‌شناسي تربیتی 
        la.ganji@gmail.com 
دهشیری      غلامرضا        (عضو وابسته)    استادیار دكترا روان‌شناسي
     
 

 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.