جمعه, 02 فروردين 1398

اعضای هیات علمی


 

زهره خسروی

(رئیس پژوهشکده)

استاد
دكترا روان‌شناسي بالینی
 
   موسوی     سیده فاطمه   (عضو تمام وقت)
دانشیار
دكترا
روان‌شناسي تربیتی
 مریم          صف آرا                   (عضو تمام وقت)      استادیار

دکتراروان شناسی بالینی

روشنک خدابخش                (عضو وابسته)     دانشیار
دكترا روان‌شناسي بالینی
     

سیمین حسینیان

(عضو وابسته)

   استاد دكترا مشاوره
   
     
 

 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.