جمعه, 26 مرداد 1397

طرح های تحقیقاتی
استخراج فضیلت‌های زناشویی در خانواده¬های ایرانی
  مجری طرح: سیده فاطمه موسوی    زمان:بهار 1397  چکیده هدف: مطالعه حاضر باهدف استخراج فضیلت­های زناشویی، ساخت و بررسی خصوصیات ...اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.