چهارشنبه, 29 خرداد 1398

مقالات
تاریخ: 22 اسفند 1390 00:20 نمایش: 1078 مرتبه امتیاز 1   (Article Rating)


بررسی ميزان خشونت تجربه‌شده در زنان دارای همسر معتاد

اعتياد يکی از معضلاتی است که امروزه نه تنها زنده‌گی ميليون‌ها انسان را به خطر انداخته، بلکه خانواده و نزديکان آن‌ها را نيز با مشکلات زيادی روبه‌رو ساخته‌است. در اين پژوهش‌ِ توصيفی و مقايسه‌ئی، ميزان خشونت تجربه‌شده‌ی همسران معتادان در مقايسه با خشونت تجربه‌شده‌ی همسران نامعتادان بررسی شده‌است. بر اين اساس، به تصادف، 107 نفر از همسران معتادان خودمعرف مرکز ترک اعتياد شهر هفشجان از استان چهارمحال و بختياری که برای انجام مشاوره‌ی خانواده مراجعه کرده‌بودند و 107 نفر از همسران نامعتادان که از نظر سن،وضعيت شغلی، اقتصادی، و مدرک تحصيلی باگروه نخست هم‌تاشده‌بودند، انتخاب و با استفاده از پرسش‌نامه‌ی پژوهش‌گرساخته‌ی ميزان خشونت تجربه‌شده ارزيابی شدند. برای بررسی ميزان حمايت اجتماعی زنان نيز از پرسش‌نامه‌ی پروسيدانو استفاده شد.يافته‌ها نشان داد تفاوت ميانگين کلی نمره‌های همسران معتادان و نامعتادان در خشونت تجربه‌شده و هم‌چنين زيرآزمون‌های آن معنادار است. هم‌چنين، در هر دو گروه، تفاوت بين ميزان تحصيلات و وضعيت شغلی افراد با خشونت تجربه‌شده معنادار بود ودر گروه نامعتادان نيز، ميزان تحصيلات زنان با ميزان خشونت تجربه‌شده‌ی آن‌ها ارتباطی معنادار داشت. در گروه نامعتادان هم‌بستگی ميزان حمايت اجتماعی با خشونت تجربه‌شده منفی و معنادار بود؛ در حالی که اين هم‌بسته‌گی در گروه معتادان ديده‌نشد. در گروه معتادان نيز هم‌بسته‌گی سطح درآمد با ميزان خشونت تجربه‌شده معنادار بود. ميان شمار فرزندان و طول مدت ازدواج با خشونت تجربه‌شده در هيچ يک از دو گروه هم‌بسته‌گی معناداری ديده ‌نشد.

کد: 503
دسته بندی ها : مقالات فصلنامه 11

امتیاز بندی

اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.