سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

مقالات
(گروه مقالات فصلنامه 11)
 مقايسه‌ي سويه‌هاي متفاوت رضامندي از زنده‌گي زناشوئي در زنان شاغل و خانه‌دار (دكتر اشرف‌سادات موسوي)

 شناخت و تحليل سازه‌هاي موفقيت شركت‌هاي تعاوني زنان در ايران (دكتر حسين شعبانعلي فمي، شهلا چوبچيان، معصومه رحيم‌زاده،‌ فاطمه رسولي)

 خوانشي از زن در شاهنامه (دكتر محبوبه پاك‌نيا)

 بررسي رابطه‌ي خودكارآمدي تحصيلي با پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان دختر سال دوم دبيرستان شهر تهران (منصوره كريم‌زاده،‌ دكتر نيك‌چهره محسني)

 احساس ناسازگاري ميان نقش‌هاي اجتماعي و خانوادگي در زنان (دكتر خديجه سفيري، زهرا زارع)

 بررسی ميزان خشونت تجربه‌شده در زنان دارای همسر معتاد

(آقای داريوش جلالی کارشناس ارشد روان‌شناسی، سازمان بهزيستی استان چهارمحال و بختياری)

(دکتر اصغر آقايی استاديار و عضو هيئت علمی گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد خوراسگان)

(آقای جهانبخش رهبريان کارشناس پيش‌گيری، معاونت پيش‌گيری سازمان بهزيستی استان چهارمحال و بختياری)
 


اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.