سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

مقالات
(گروه مقالات فصلنامه 17)
 تأثیر ویژگی‌های فردی و اجتماعی بر مشارکت اجتماعی زنان کرمانی
دکتر لیلایزدان‌پناه
استادیار دانشکده‌‌ی علوم اجتماعی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه صمدیان
کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

 سوءاستفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر
دکتر احمد دیلمی
استادیار دانشکده‌ی حقوق، دانشگاه قم
منیره خدادادپور
مدرس دانشگاه پیام نور شهرضا

 اندیشه‌ی فلسفی در شعر پروین اعتصامی
دکتر مهین پناهی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا

 


 خانواده و ارتقای شغلی زنان:

 بررسی ارتباط دوجنسیتی بودن و روان‌نژندگرایی با کیفیت زندگی در زنان نابارور و بارور
دکتر عباس ابوالقاسمی
استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
حسین شیبانی
دستیار علمی، دانشگاه پیام نور، دامغان
دکتر محمد نریمانی
دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
دکتر مسعود گنجی
استادیار گروه آمار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

 


 بررسی باورها و ارزش‌های دانش‌آموزان، خانواده، و کتاب‌های درسی درباره‌ی تساوی جنسیت
دکتر سهیلا هاشمی
استادیار دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران
دکتر مهرناز شهرآرای
دانشیار دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران

 


 بررسی ساختار قدرت در خانواده‌های شهرستان کرمان
دکتر سعیده گروسی
استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 


اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.