سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

مقالات
(گروه مقالات فصلنامه 18)
 موانع بازدارنده‌ی بانوان شاغل در آموزش و پرورشِ اراک از شرکت در فعالیت‌های بدنی منظم
داریوش خواجوی
مربی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اراک
دکتر حسن خلجی
استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اراک

 بررسی نگرش کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان به مدیریت زنان و موانع ارتقای زنان به جای‌گاه‌های مدیریتی
دکتر محمدباقر کجباف
دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان
ملیحه‌سادات کاظمی
دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

 


 نقش اعتبارات خرد در توان‌مندسازی زنان: مطالعه‌ی موردی روستای پشت‌رود بم
مریم رحمانی
دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان
دکتر سیامک زند رضوی
استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر علی ربانی
استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان
دکتر مهدی ادیبی
استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان

 


 ارزش‌های پدرسالاری و خشونت علیه زنان
دکتر بهجت یزدخواستی
استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان
حامد شیری
دانشجوی ‌دکتری جامعه‌شناسی توسعه، ‌دانشگاه ‌اصفهان

 رابطه‌ی آشفتگی زناشویی مادران با زندگی فرزندان همسردار آن‌ها
دکتر سیمین حسینیان
دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه الزهرا
فاطمه حسینی
مدرس دانشگاه علمی کاربردی، تربیت معلم، و پیام نور
اعظم شفیعی‌نیا
مشاور کلینیک مشاوره و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا
سوگند قاسم‌زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه الزهرا

 بررسی رابطه‌ی توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی با جرم زنان در ایران
دکتر سیدحسین سراج‌زاده
دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه تربیت معلم، تهران
افروز نوربخش
کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، مدرس مدعو دانشگاه آزاد، گرمسار

 


 دین‌داری و نگرش مدرن در میان زنان طلبه و دانشجو
دکتر مجید موحد
استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه شیراز
دکتر حلیمه عنایت
میثم کایدان بدیع
کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شیراز

 


اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.