سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

مقالات
(گروه مقالات فصلنامه 19)
 بررسی اثربخشی مدیریت تعارض کار­خانواده بر کاهش تعارض کار­خانواده و خانواده­کارِ زنان شاغل
مرضیه ملکیها
کارشناس ارشد مشاوره‌ی شغلی، دانشگاه اصفهان
دکتر ایران باغبان
استادیار دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان
استادیار دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

 تأثیر ادراک دشواری کار ‌بر کیفیت زندگی پرستاران
زهره محمدی
کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، مدرس دانشگاه آزاد مرودشت
دکتر مسعود حسین‌چاری
استادیار دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شيراز

 بررسی نگرش کارمندان زن آموزش و پرورش کرج به وضعیت مشارکت زنان در تصمیم‌گیری
علی شیرین
معاون پژوهشی دفتر آموزش و پژوهش، استانداری تهران
فاطمه فامیل تخمه‌چی
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، آموزش و پرورش تهران

 بررسی رابطه‌ی هوش عاطفی و سلامت عمومی در مدیران زن شهر اصفهان
دکتر فاطمه بهرامی
استادیار گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان
مهناز جوکار
دانش‌جوی دکتری مشاوره‌ی خانواده، دانشگاه اصفهان
رزگار قادرپور
کارشناس ارشد مشاوره‌ی خانواده، دانشگاه اصفهان

 


 رابطه‌ی کارراهه‌ی شغلی با اقتدار شغلی و تعهد سازمانی: بررسی موردی کارکنان زن و مرد واحدهای پژوهش و توسعه‌ی شرکت‌های صنعتی
دکتر حمیدرضا عریضی سامانی
استادیار گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان
منیرالسادات ذاکر فرد
کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان
دانشیار گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان

 


 بررسی روند اشتغال زنان در مقایسه با مردان، و عوامل مؤثر بر سهم اشتغال زنان در بخش صنعت ایران
دکتر اسمعیل ابونوری
استاد گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران
نجمه غلامی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران

 نظریه‌ی مبنایی جامعه‌پذیری دوران کودکی و تصور بدنی زنان: بررسی زنان تحت عمل جراحی زیبایی بینی در شهر شیراز
دکتر حلیمه عنایت
استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه شیراز
مریم مختاری
دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه شیراز

 


اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.