سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

مقالات
(گروه مقالات فصلنامه 21)
 اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت استرس بر کاهش نشانگان جسمانی و اضطراب دانش‌جویان
 
زهرا شیربیم
کارشناس ارشد مشاوره، مدرس دانشگاه آزاد گچساران
دکتر منصور سودانی
استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر عبدالله شفیع‌آبادی
استاد گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی
 

 دین و برنامه‌های تنظیم خانواده:مطالعه‌ی موردی ایران
امیرحسین علینقی
عضو هیئت علمی دانشکده‌‌ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران
 

 بازنمایی تجربه‌ی زنان از جهان اجتماعی در رمان:
دکتر افسانه کمالی
استادیار دانشکده‌ی علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا
دکتر محسن گودرزی
دکترای جامعه‌شناسی
زینب حاجتی
کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه الزهرا
 

 بازنمایی تجربه‌ی زنان از جهان اجتماعی در رمان:
دکتر افسانه کمالی
استادیار دانشکده‌ی علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا
دکتر محسن گودرزی
دکترای جامعه‌شناسی
زینب حاجتی
کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه الزهرا
 

 اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر کیفیت زندگی و رفتار کارآفرینانه‌ی زنان دچار ناتوانی جسمی­حرکتی
دکتر اعظم مرادی
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
دکتر شعله امیری
دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان
دکتر مختار ملک‌پور
استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان
دکتر حسین مولوی
استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان
دکتر ابوالقاسم نوری
دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

 مشارکت و نقش زنان در حقوق بین‌الملل محیط زیست
دکتر محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی
استادیار دانشکده‌ی حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
 

 بررسی پیوند ناهم‌سان‌همسری فرهنگی با میزان اختلافات زناشویی

 دکتر خدیجه سفیری

استاد دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا
 
معصومه محرمی
کارشناس ارشد مطالعات زنان
 

 شناسایی و رتبه‌بندی انگیزه‌های کارآفرینی دختران دانش‌جو با روی‌کردTOPSIS فازی:‬
دکتر داریوش دموری
استادیار دانشکده‌ی اقتصاد، مدیریت، و حساب‌داری، دانشگاه یزد
مهران نجاتی آجی‌بیشه
دانش‌جوی دکترای مدیریت اجرایی، دانشگاه یواس‌ام، مالزی
شمیم منفرد
دانش‌جوی کارشناسی حساب‌داری، دانشگاه یزد

اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.