سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

مقالات
(گروه مقالات فصلنامه 22)
 مطالعه‌ی تطبیقی حق طلاق به علت عدم انفاق در حقوق ایران، فقه عامه، و حقوق مصر و سوریه
دکتر سیدمهدی جلالی
استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد نراق

 


 زن آرمانی نظامی گنجوی در آیینه‌ی شیرین

  دکتر ناصر نیکوبخت

دانش‌یار دانشکده‌ی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس
مریم رامین‌نیا
دانش‌جوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس

 


 بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد استفاده از رحم زن
هامیرا رخشنده‌رو
کارشناس ارشد مطالعات زنان
دکتر محمود صادقی
دانش‌یار گروه حقوق، دانشگاه تربیت مدرس

 نقش زن در ادبیات اندلس، با تأکید بر ولّاده
دکتر فاطمه قادری
استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه یزد
 

 


 مقایسه‌ی شرط تنصیف اموال زوج با اشتراک اموال در حقوق فرانسه
دکتر علی‌رضایزدانیان
استادیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان
طاهره علی‌رضایی
دانش‌جوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

 


 برداشت‌ها و کج‌فهمی‌های مردسالارانه از متون دینی در ادب فارسی
 
دکتر مریم حسینی
دانش‌یار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا

 بررسی مهریه در حقوق موضوعه‌ی ایران
 
دکتر فهیمه ملک‌زاده
مربی گروه فقه و حقوق، دانشگاه آزاد تهران شمال

 بررسی جنسیت در ضرب‌المثل‌ها با توجه به آیات و احادیث

 

دکتر عبدالرضا محمدحسین‌زاده
استادیار دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر محمد بصیری
دانش‌یار دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 

اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.