سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

مقالات
(گروه مقالات فصلنامه 25)
 امکان اعمال ولایت قضایی زنان در سامانه‌ی حقوقی اسلام
دکتر فریبا حاجی‌علی
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه الزهرا
فاطمه قدرتی
دانش‌جوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران
 

 


 شرط عدم ازدواج مجدد در فقه و حقوق

 

دکتر علی‌اکبر ایزدی‌فرد
استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران
حسین کاویار
عضو باشگاه پژوهش‌گران جوان و دانش‌جوی دکترای حقوق خصوصی

 متعة‌الطلاق : بررسی مبانی فقهی بند ب تبصره‌ی 6 ماده‌واحده‌ی اصلاح مقررات طلاق
زهره کاظمی
کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عزت‌السادات میرخانی
استادیار گروه مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مدرس
 

 شاعر فرزانه:بررسی مضامین و اندیشه‌های شعریفرزانه خجندی
دکتر سیدمحمدباقر کمال‌الدینی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور تفت
 

 کهن‌الگوهای زایشیا مادران ازلی و نمود آن در غزل‌های بیدل دهلوی
دکتر مهین پناهی
دانش‌یار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا
 

 تأثیر پایه‌های فکری ابوزید در نگرش او به مسائل زنان
دکتر فتحیه فتاحی‌زاده
دانش‌یار دانشکده‌‌ی الاهیات و معارف اسلامی، دانشگاه الزهرا
 

 


 بررسی سیمای عجوزه در ادب فارسی
دکتر محبوبه مباشری
دانش‌یار گروه زبان و ادب فارسی، دانشگاه الزهرا

 بررسی جای‌گاه زنان در داستان‌های کوتاه احمد محمود
دکتر مجید پویان
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد
 

 


 جای‌گاه زنان در متون نثر فارسی کهن کلیله و دمنه؛ سندبادنامه؛ جواهرالاسمار؛ طوطی‌نامه
دکتر زهرا ریاحی‌زمین
دانش‌یار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز
ناهید دهقانی
دانش‌جوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز
 

 


اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.