سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

مقالات
(گروه مقالالت فصلنامه 31)
 اولويت‌بندي موانع مؤثر بر کارآفريني زنان روستايي(با روشAHP)مطالعه موردي:استان اردبيل
وکيل حيدري ساربان
 استاديار جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي، دانشگاه محقق اردبيلي

 بررسي ديدگاه مدرسان،کارشناسان و مديران مدارس دربارة استفاده از معلمان زن در آموزش به دانش‌آموزان پايه‌هاي اول تا سوم مدارس ابتدايي پسرانه
عليرضا فراهاني*
كارشناس ارشد برنامه‌ريزي آموزشي
احمدرضا نصر
استاد گروه علوم تربيتي دانشگاه اصفهان
سيد مصطفي شريف
استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه اصفهان

 


 مقايسة اثربخشي آموزش ابراز وجود و مهارت حل مسأله بر ميزان رضايت زناشويي زنان دانشجوي دانشگاه علامه طباطبايي

 

 سيده آزاده موسوي‌زاده*
كارشناس ارشد روان‌شناسي
فرامرز سهرابي
استاد‌يار دانشگاه علامه طباطبايي
حسن احدي
 استاد دانشگاه علامه طباطبايي

 مطالعة جمعيت‌شناختي تأثير جوان‏همسري بر ازدواج دختران
مجيد کوششي
استاديار دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
زهرا قرباني*
دانش آموخته جمعيت شناسي دانشگاه تهران

 برساخت اجتماعي سرطان سينه:مطالعه موردي زنان مبتلا به سرطان سينه در شهر تبريز
نعمت الله فاضلي*
استاديار دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي
عادله فيضي
کارشناس ارشد دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي

 تأثير طبيعت درماني بر شاخص‌هاي بهزيستي، شادکامي و ساعات غيبت از محيط کار زنان شاغل در بيمارستان شهر تهران

 

سوده توکلي*
کارشناس ارشد روان‌شناسي، مدرس دانشگاه
وحيده علي‌پور
استاديار دانشگاه پيام نور

 


 امنيت و جنسيّت: تفاوت‌هاي بين جنسي در مقابل نابرابري‌هاي اجتماعي و منطقه‌اي
حليمه عنايت*
دانشيار بخش جامعه‌شناسي دانشگاه شيراز
مجيد موحد
 دانشيار بخش جامعه‌شناسي دانشگاه شيراز
اله رحم حيدري
استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه ياسوج

اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.