سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

مقالات
(گروه مقالات فصلنامه 33)
 تناسب اندام و رابطة آن با عوامل اجتماعي و رواني

 

منصور حقيقتيان
استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان‌
 ابراهيم انصاري
استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان
نسرين عسگري
کارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان

 سبک‌هاي هويّت و جهت‌گيري مذهبي در دانشجويان دختر و پسر

 

داود قادري
استاديار گروه روان‌شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سراب
علي مصطفايي
استاد‌يار گروه روان‌شناسي، دانشگاه پيام نور واحد مهاباد

 پيامدهاي طرح تسهيل‌گران بر زنان روستايي شهرستان بويراحمد

فاطمه اژدري‌فرد

کارشناس ارشد توسعة روستايي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه ياسوج

مصطفي احمدوند

استاديار دانشکده کشاورزي، دانشگاه ياسوج

 


 تعيين ميزان اثربخشي زوج‌درماني هيجان‌مدار و زوج‌درماني سيستمي تلفيقي در افزايش سازگاري زناشويي زوج‌هاي داراي صدمة دلبستگي

 

هاجر فلاح زاده
استاديار گروه مشاوره، دانشکدة علوم‌تربيتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهيدبهشتی
باقر ثنائي ذاکر
استاد گروه مشاوره، دانشکده علوم‌تربيتی و روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

 برابري جنسيّتي در ميان زوجين و تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي آن

حسين قدرتي

استاديار جامعه‌شناسي دانشگاه حکيم سبزواري

حسين افراسيابي

استاديار گروه جامعه‌شناسي دانشگاه يزد

عبدالمهدي برشد

کارشناس‌ارشد جمعيت‌شناسي و دبير آموزش و پرورش بوشهر

حسين ملتفت

هيأت علمي گروه جامعه‌شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز

 


 مقايسة تصور بدني، رضايت جنسي و کيفيّت زندگي در زنان مبتلا به سرطان سينه

 

ليلا نقي‌پور
کارشناسي ارشد روان‌شناسي و مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين
مهدي زارع بهرام‌آبادي
 دکتري مشاوره‌، استاديار مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني (سازمان سمت)
 صادق تقي‌لو
 دکتري روان‌شناسي، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا
حسن حيدري
دکتري مشاوره‌، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين

 بررسي عوامل اجتماعي، فرهنگي مرتبط با هويّت جنسيّتي دختران جوان: نمونه مورد مطالعه دبيرستان‌هاي ناحيه دو شهر شيراز

 

محمد تقي ايمان
استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
 فاطمه حائري
کارشناس ارشد جامعه‌شناسي

 

 


اخبار جاری | آرشیو | جستجو


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.