سه شنبه, 28 اسفند 1397

اخبار پزوهشکده زنان دانشگاه الزهرا

(آرشیو ماه اسفند 1394)

21
اولین کتاب از مجموعه هالیوود شناسی توسط نشر سروش منتشر شد.
چکیده: کتاب " روان شناسی در سینمای هالیوود"  اثر دکتر یانگ ترجمه دکتر سیده فاطمه موسوی و دکتر لیلا گنجی، ناظر به اهمیت سینما و استفاده آن از روان شناسی در سینمای هالیوود است. این کتاب، استفاده سینمای حرفه ای از روان شناسی را به عنوان یک اصل مسلم و ضرورتی هنری به خوبی مطرح کرده است. تلفیق خوب مباحث سینما و موضوعات روان شناختی، به منزله دو بال محتوایی ... ادامه »
18
سخنرانی آقای دکتر کریستین فونکه از دانشگاه هایدلبرگ آلمان، با موضوع زیبایی شناسی دینی در سالن شورای پژوهشکده زنان
چکیده:  

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.