سه شنبه, 28 اسفند 1397

اخبار پزوهشکده زنان دانشگاه الزهرا

(آرشیو ماه شهریور 1395)

06
آزادی زنان: مقایسه جهان اسلام و جهان غرب
چکیده:       مقایسه جهان اسلام و جهان غرب توسط خانم دکتر مریم صف آرا عضو هیئت علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س) لینک خبر: http://gamwomen.org/news-t/nf95-37-2  
06
چکیده:   لینک خبر: http://www.msrt.ir/fa/news/Pages/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D9%84%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D8%B9%D8%B6%D9%88%20%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%20... ادامه »

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.