سه شنبه, 28 اسفند 1397

اخبار پزوهشکده زنان دانشگاه الزهرا

(آرشیو ماه مهر 1395)

23
چکیده:   مدرس: سرکار خانم دکتر شریعتی زمان: 15 آبان ماه مکان: سالن شورای پژوهشکده زنان لطفا برای ثبت نام با شماره 2077 خانم خادمی تماس بگیرید. درضمن گواهی شرکت در کارگاه آموشی برای همه شرکت کنندگان صادر خواهد شد.

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.