جمعه, 02 فروردين 1398

اخبار پزوهشکده زنان دانشگاه الزهرا
29

برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای پژوهش محور دانشگاه الزهرا (س)

برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای پژوهش محور دانشگاه الزهرا (س)

 

جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای پژوهش محور دانشگاه الزهرا (س) سرکار خانم ندا ملکی در روز چهارشنبه مورخ 27 دی ماه 96 ساعت 12-10 در سالن شورای پژوهشکده زنان برگزار شد.

موضوع رساله ایشان با عنوان "خانواده تراز در جمهوری اسلامی ایران و کاربرد آن در رسانه" می باشد که در سال 1391 طی طرح تقاضامحور از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان دانشجوی پژوهش محور پژوهشکده زنان مشغول به تحصیل گردیدند.

استاد راهنما: دکتر فروغ شجاع نوری

استاد راهنما: دکتر سیمین حسینیان

استاد مشاور: دکتر حسین بستان

استاد مشاور: دکتر محمد مهدی لبیبی  

داور داخلی: دکتر منادی

داور داخلی: دکتر ملوک خادمی

داور خارجی: دکتر پورحسین 

تعداد امتیازات: (4) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (793)
کد خبر: 2188
 • برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای پژوهش محور دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای پژوهش محور دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای پژوهش محور دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای پژوهش محور دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای پژوهش محور دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای پژوهش محور دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای پژوهش محور دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای پژوهش محور دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای پژوهش محور دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای پژوهش محور دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای پژوهش محور دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای پژوهش محور دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای پژوهش محور دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای پژوهش محور دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای پژوهش محور دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای پژوهش محور دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای پژوهش محور دانشگاه الزهرا (س)
 • برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکترای پژوهش محور دانشگاه الزهرا (س)

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.